Працюємо
Пн. - Пт.
9:00 - 18:00
Наша адреса
Україна, м. Луцьк
вул. Євгена Сверстюка, 1, офіс 401

Вебінари

Шановні Колеги!

При придбанні будь-яких 2 позицій (вебінар або відеозапис вебінару), Вам буде надана безкоштовна, консультація від київського аудитора по всім питанням.


Участь від 1-го до 5-ти співробітників компанії.

Доступ до відеозапису вебінару без обмежень по терміну.

Є можливість доповнити своїм питанням програму вебінару.

Питання можно ставити ДО, ПІД ЧАС та ПІСЛЯ вебінару (переглядаючи запис)Партнерська вартість вебінару 609 грн.


АКЦІЯ609 + 609 + 1 = 1219 грн


дійсна до 08.01.2020Також можливо взяти підписку на вебінари:
Календар вебінарівСічень 2020


21.01.2020

10:00Тема:


«Фінансова звітність з МСФЗ»


Мова вебінару - російськаФінансова звітність за МСФЗ: яка вона?

«Підводні камені» бухгалтерського обліку по МСФО

Облік за МСФЗ і податкові різниці з податку на прибуток, а також ПДВ наслідки.


- Приказ Мінфіну від 25.10.2019 р. № 452 «Про затвердження перекладу таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності».

- Фінансова звітність в форматі XBRL

- Фінансова звітність та організація бухгалтерського обліку по МСФО: положення про облікову політику підприємства, елементи і варіанти вибору

- Помилки в річній звітності, які не можна допустити

- Статті звітності, які аудитори перевіряють в першу чергу

- «Гарячі» питання обліку по МСФО:

1) Запізнілі первинні документи: алгоритм дій

2) Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати?

3) Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів.

4) Зменшення корисності і переоцінка

5) Дорогі запчастини і комплектуючі, товари, придбані для реклами, МНМА в МСФЗ обліку.

6) Оцінка запасів

7) Забезпечення і резерви

8) Курсові різниці - право "згорнути"

9) Огляд листів контролюючих органів і коментар до них

10) Податкові різниці з податку на прибуток, ПДВ наслідки


Косовець Любов Володимирівна


Член експертної групи по Східній Європі ІСФМ, бізнес-консультант, практик, експерт-консультант з питань податкового законодавства, з питань фінансового обліку з МСФЗ, сертифікований аудитор CAP, CIPA, IСFM, ИСФМ (Dip CFM), Dip IFR (Rus), АССА.22.01.2020

10:00


Тема:«Гарячі» питання 2019 року. Фінансова звітність за МСФЗ»


Мова вебінару - російська


«Гарячі» питання обліку по МСФО: облік виручки, договорів оренди та фінансових інструментів

Виявимо вплив МСФЗ-обліку на податкові різниці з податку на прибуток і ПДВ наслідки

Огляд листів контролюючих органів і коментар до них


Облік орендних операцій по МСФО (IFRS) 16:

Облік у орендаря: первісна і подальша оцінка активу і зобов'язання

Звільнення від вимог визнання активів і зобов'язань

Виділення компонентів і розподіл відшкодування за компонентами договору

Вибираємо ставку і період дисконтування

Поліпшення об'єкта орендованого майна

Облік доходів по МСФО (IFRS) 15:

Поетапне визнання виручки і первинні документи

Відстрочка платежу - компонент фінансування

Знижки, що надаються покупцям

Різниці між датою і сумою визнання виручки: вплив на податок на прибуток і ПДВ

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» :

Категорія оцінки за амортизованою вартістю

Вибір ставки для дисконтування: вплив податку на прибуток

Облік позики, отриманої від засновника

Резерв під очікувані кредитні збитки


Косовець Любов Володимирівна


Член експертної групи по Східній Європі ІСФМ, бізнес-консультант, практик, експерт-консультант з питань податкового законодавства, з питань фінансового обліку з МСФЗ, сертифікований аудитор CAP, CIPA, IСFM, ИСФМ (Dip CFM), Dip IFR (Rus), АССА.28.01.2020


Тема:«Річна фінансова звітність за національними стандартами за 2019 р. Декларація по земельному і туристичного податку»


Мова вебінару - російськаЗагальні підходи до складання фінансової звітності

- нормативні документи, які регламентують складання фінансової звітності

- види і склад фінансової звітності

- терміни подання фінансової звітності до органів статистики та ДФСУ

- відповідальність за неправильне складання / неподання фінансової звітності

- порядок виправлення помилок у поданій фінансової звітності

- принципи складання фінансової звітності


Порядок складання фінансової звітності

- Баланс (Звіту про фінансовий стан)

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

- Звіт про рух грошових коштів

- Звіт про власний капітал

- Примітки до ф сис звітності

- Використання фінансової звітності при складанні Декларації з податку на прибуток.

- Приклади заповнення звітності.


Заповнення окремих Декларацій.

- Заповнення Декларації по земельному податку

- Заповнення Декларації з туристичного зборуГорбуненко Людмила Всеволодівна


Консультант в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку; автор статей по бухобліку; лектор вебінарів; викладач курсів бухгалтерії30.01.2020


Тема:«Облікова політики на 2020 рік: що врахувати при формуванні»


Мова вебінару - російська- Якою має бути облікова політика?

- Які елементи облікової політики необхідно знати для цілей бухгалтерського обліку: варіантні способи обліку активів і зобов'язань, доходів і витрат?

- У чому полягає необхідність розробки і затвердження облікової політики для цілей оподаткування?

- Як позначиться прийнята на підприємстві облікова політика на формуванні оподатковуваної бази податку на прибуток підприємств?

- Які шляхи оптимізації податкової завантаження підприємства з використанням окремих елементів облікової політики?

- Які особливості облікової політики підприємств, які застосовують спрощену систему оподаткування?


Облікова політика підприємства та її роль в побудові системи бухгалтерського обліку в підприємстві

- Концептуальна основа ведення обліку, вплив концептуальної основи ведення обліку на структуру та елементи облікової політики.

- Побудова системи бухгалтерського обліку на підприємстві на основі облікової політики.

- Відповідальність за розробку, ухвалення та виконання облікової політики на підприємстві.

- Нормативне регулювання побудови облікової політики на підприємстві.

- Облікова політика по П (С) БО і МСФЗ, зміни при переході на МСФЗ.


Структура і методика побудови облікової політики. Елементи облікової політики

- Поняття «елементів облікової політики» і «облікових оцінок», їх відмінності на практичних прикладах

- Формування, розкриття, зміна, доповнення облікової політики.

- Порядок і чим загрожують наступні внесення змін до облікової політики підприємства.

- Елементи облікової політики для цілей бухгалтерського обліку: варіантні способи обліку активів і зобов'язань, доходів і витрат.


Особливості формування облікової політики необхідно враховувати для цілей оподаткування

- Особливості формування облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування в розрізі окремих об'єктів обліку.

- Основні засоби та НМА. Кваліфікаційні активи.

- Запаси і ТЗВ.

- Дебіторська заборгованість. Резерв сумнівних боргів.

- Зобов'язання: забезпечення на виплату відпусток, гарантійні витрати.

- Шляхи оптимізації податкової завантаження підприємства з використанням окремих елементів облікової політики.

- Особливості облікової політики підприємств, які застосовують спрощену систему оподаткування.

- Практичний аспект всіх вищевказаних пунктів на різноманітних прикладах компаній.Горбуненко Людмила Всеволодівна


Консультант в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку; автор статей по бухобліку; лектор вебінарів; викладач курсів бухгалтеріїЛютий 202006.02.2020Тема:


«Річна декларація з податку на прибуток: рядок за рядком»


Мова вебінару - українська- Як нові правила ДИСКОНТУВАННЯ дебіторської та кредиторської заборгованості впливають на базу оподаткування податком на прибуток.

- Хто може відмовитися від різниць з податку на прибуток та як це правильно зробити.

- Як врахувати минулорічний збиток (рядок 04 декларації за попередній рік) у зменшення поточної бази оподаткування.

- Чи можна амортизувати основні засоби під час простою, ремонту, поліпшень? Що каже Мінфін, ДФС та свіжа судова практика.

- Способи законного збільшення витрат. Чи можна переносити витрати між звітними періодами? Чи відображати витрати, якщо первинних документів ще немає (запізнюються)?


1. Хто та коли подає декларацію з податку на прибуток за 2019 рік.


2. Форма декларації. Особливості подання електронної форми декларації. Який ідентифікатор форми використовувати?


3. Подання фінзвітності з декларацією. Оновлені форми за П(С)БО 25. Наслідки неподання.


4. Правила заповнення декларації. Актуальні питання.

- Як рахувати 20-мільйонний критерій?

- Яку суму переносити до рядка 02 зі Звіту про фінансові результати.

- Як визначити базу оподаткування. NEW ДИСКОНТУВАННЯ дебіторської та кредиторської заборгованості – як це вплине на базу оподаткування?

- Які додатки подаються із декларацією.

- Коли потрібно прикладати пояснення до декларації.

- Правила врахування збитків попередніх періодів. Як тим, хто відмовився від різниць, зменшити поточну базу на від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього року?

- Як максимізувати витрати? Чи можна переносити витрати між звітними періодами?

- Хто може відмовитися від різниць з податку на прибуток. Як проінформувати про відмову? Чи треба щороку дублювати рішення про відмову? У 2019 р. звітували щокварталу, але дохід за рік менше 20 млн – можна відмовитися від різниць? Треба подавати уточнюючі декларації?


5. Заповнення додатка РІ. Числові приклади розрахунку різниць.


6. Заповнення додатка АМ.


7. Додаток АВ. Правила розрахунку авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів.


8. Додаток ЗП: на які суми можна зменшення податку на прибуток.


9. Додаток ПН. Податок на репатріацію.


10. Додаток ВП. Правила виправлення помилок з податку на прибуток за допомогою поточної декларації.


11.Відповідальність за неподання декларації.Морозовська Галина Сергіївна


- більше 10 років професійного досвіду, з них 7 років бухгалтером-експертом в газеті «Все про бухгалтерський облік», більше 3 років керівником напряму «Податок на прибуток і ПДВ» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія »;


-провідний експерт компанії «Smile бухгалтерія»;


- автор понад 800 публікацій з податку на прибуток, бухгалтерського обліку, зовнішньоекономічної діяльності, ПДВ в бухгалтерських виданнях та сервісах


Актуальні відеозаписи:


Тема


1. Звітність за 2019 рік. Актуальні питання оподаткування та бухгалтерського обліку (вебінар російською мовою).

2. Зміни до податкового та іншого законодавства (вебінар російською мовою).

3. ТОП питань в бухгалтерському та податковому обліку та способи їх вирішення.

4. 7 найважливіших питань по Заробітній платі.

5. «Паливний» акциз: від акцизних накладних до декларації». (вебінар російською мовою).

6. ТТН: від правил заповнення до облікових наслідків + судова практика.

7. Звітність за три квартали 2019 року: фінансова звітність, ПДВ, податок на прибуток та ТТН.

8. Відповіді на актуальні питання з ПДВ. (вебінар російською мовою).

9. Перевірки Держпраці. Типові помилки та відповідальність.

10. Кримінальна відповідальність бухгалтера та директора компанії. (вебінар російською мовою).

11. Нюанси виробництва у бухгалтерському та податковому обліку. (вебінар російською мовою).

12. Топ 12 найбільш «гарячих» бухгалтерських питань: чотири теми по три питання.

13. Касові операції, готівкові розрахунки та РРО 2019. (вебінар російською мовою).

14. Все про зарплатну звітність: заповнюємо ЄСВ та 1ДФ.

15. Акцизний податок та ліцензування окремих операцій з підакцизними товарами. (вебінар російською мовою).

16. Все про трудові договори у юросіб та ФОП: безстрокові, строкові (тимчасові, сезонні).

17. Собіватність: від формування до відображення у обліку та податкових наслідках.

18. Актуальні питання у агросекторі - 2019. (вебінар російською мовою).

19. Обираємо дієві способи зниження витрат або як зниження витрат на 10% може збільшити прибуток на 20%. (вебінар російською мовою).

20. 10 наболілих питань оподаткування до аудитора Тимофеєвої Людмили.

21. Все про відпускні бухгалтеру та кадровику.

22. Новини ТЦУ у 2019 році. Перспективи імплементації плану BEPS. (вебінар російською мовою).

23. Від кадрових аспектів і до розрахункових.

24. Податкові перевірки 2019. (вебінар російською мовою).

25. ЗЕД: найголовніше. Новації 2019 року. Нове у валютному регулюванні. (вебінар російською мовою).

26. Фінансова звітність з МСФЗ. (вебінар російською мовою).

27. Облікова політика для цілей бухгалтерського та податкового обліку на 2019 рік. (вебінар російською мовою).


Лектор


Горбуненко Л.В. Дроговоз Ю.С. Тимофеєва Л.Я. Казначей Г.В. Губіна І.А. Морозовська Г.С. Тимофеєва Л. Я. Горбуненко Л.В. Казначей Г.В. Овчаров Д.Г. Дроговоз Ю.С. Тимофеєва Л. Я. Горбуненко Л.В. Казначей Г.В. Дроговоз Ю.С. Казначей Г.В. Морозовська Г.С. Дроговоз Ю.С. Ткачова Е.В. Бойко Н.О. Тимофеєва Л. Я. Казначей Г.В. Жукова О.В. Казначей Г.В. Горбуненко Л.В. Паєнтко Т.В. Паєнтко Т.В. Паєнтко Т.В.